Kira sözleşmeleri, Borçlar Kanunu ile düzenlendiğinden kira ilişkisinden doğacak ihtilaflarda bu kanun hükümleri uygulanacaktır. İlaveten, belediye teşkilatı olan yerler ile iskele, liman ve istasyon taşınmazlarına 6750 Sayılı GKHK’ un ilgili hükümleri de uygulanacaktır.

  • KİRALANANIN TAHLİYE DAVASI

Tahliye Sebepleri Nelerdir?

  • Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Sebepleri:

1-Kiraya verenin konut gereksinimi nedeniyle tahliye

2-Kiraya verenin işyeri gereksinimi nedeniyle tahliye

3-Yeni malikin konut veya işyeri gereksinimi nedeniyle tahliye

4-Kiralananın yeniden inşa veya imarı sebebiyle tahliye

  • Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri

1-Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye

2-İki haklı ihtar sebebiyle tahliye

3-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli konutunun varlığı sebebiyle tahliye

Bu saydıklarımızın yanı sıra; akde aykırılık ve fuzuli işgal nedeniyle de tahliye davası açılabilir. Ayrıca kiracının, kira bedellerini ödememesi nedeniyle icra takibi başlatılarak; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 günlük yasal süresi içinde kira borcunu ödemeyen kiracı aleyhine tahliye davası açılabilir.

  • KİRA TESPİTİ VE KİRA BEDELİNİN ARTTIRIMI DAVALARI

Taraflar yenilenen döneme ilişkin yeni kira bedeli hususunda anlaşma sağlayamazlarsa, kira tespiti davası açmak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak mahkemenin vereceği tespit kararı ve belirlenen yeni kira bedelinin, yeni kira yılında uygulanabilmesi için kiraya verenin iki koşuldan birini yerine getirmesi gerekir: Yani ya, yeni kira döneminin başlamasına en geç otuz gün kala tespit davasını açmalı ya da aynı süreye uyarak kira bedelinin artırılacağını yazılı olarak kiracıya bildirmelidir.

Kira hukuku ya da gayrimenkul hukuku, mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. Görev ve taahhütlerini yerine getirmesi beklenen taraflar, aralarında uzlaşamadıkları detaylar için kira hukukuna istinaden, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde haklarını arayabilirler. Bahsi geçen hak arayışlarında, tarafların anlaşmış olduğu koşulları ve genel hükümleri netleştiren en önemli unsur kira kontratıdır.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmadı, lütfen zorunlu alanları doldurun *