Danışmanlık; metodolojik ve bilimsel veriler ışığında, karşılaşılan belirli bir sorun hakkında veya faaliyetler sırasında, karşılaşılması muhtemel veya karşılaşılmış sorunların analiz edilerek değerlendirilmesi yoluyla risklere bağlı izlenilmesi önerilen yolların ve çözümlerin aktarıldığı bir hizmet türüdür.

Danışmanlığın en önemli unsuru problemlere getirilen farklı yaklaşımlar ve öneriler yöntemi ile sorunların olası en ekonomik ve negatif etkilerinden arındırılmış çözümlere kavuşulması için gerekli alt yapının sağlanmış olmasıdır.

Bu anlamda olmak üzere salt bilgi yeterli bulunmamakta, gözlem ve analiz yetenekleri konusunda uzmanlık derecesinde gelişmiş olmak ihtiyaç bulunmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmadı, lütfen zorunlu alanları doldurun *