Alacak Davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil edebilmek adına açtığı davadır. Herhangi bir nedenden doğmuş muaccel bir alacağı olduğunu ve bu alacağını alamadığını iddia eden kişiler alacak davası açabilirler. Söz konusu alacak herhangi bir sözlü ya da yazılı bir sözleşmeye yada resmi bir evrağa dayanabilir.

Alacak Davalarında kira ilişkilerinde Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Bunun dışındaki alacak davaları konusuna göre diğer hukuk mahkemelerinde görülür.

Alacak davası açmak için gerekli koşullar oluşmuşsa öncelikle bir dilekçe yazdırılması gerekiyor. Alacak davası, yazılı yargılamaya tabidir. Alacak davası öncesi icra takibi yapmış olabilirsiniz. Bundan sonra açacağınız dava itirazın iptali davasıdır. Ama icra takibi yaptırmadıysanız açacağınız dava direkt alacak davasıdır. Ancak alacağın dayandığı sebepler önemlidir. Buna göre de delillerin, daha dava açılırken bildirilmesi gerekmektedir. Alacak davaları süreleri davanın içeriğine göre değişiklik gösterebileceği gibi, Alacak davalarında bir hukukçudan yardım alınmadığı durumlarda haklı dahi olsanız kolay kaybedilebilen ve istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabileceğiniz bir dava türüdür.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmadı, lütfen zorunlu alanları doldurun *